Home

Palliatieve zorg voor patiënten met een migratieachtergrond

Samen staan we sterker

Onze wereld is voortdurend in verandering. Terwijl de wetenschap met rasse schreden vooruitgaat, blijft ook onze maatschappij niet stilstaan. Hoewel ze beide gekenmerkt worden door een continue evolutie, moeten we helaas vaststellen dat ze niet altijd even snel in dezelfde richting evolueren. Zo blijkt het actuele zorgaanbod onvoldoende in te spelen op de veranderende samenleving. Mensen met een migratieachtergrond vinden maar moeilijk toegang tot de Vlaamse zorginstellingen, waar zorgverleners op de grenzen van hun interculturele competenties stoten. Samen In wil beide partijen weer met elkaar in contact brengen.

'Goede zorg begint bij goede communicatie.'

Hoewel in sommige steden bijna de helft van de bevolking een migratieachtergrond heeft, kent Vlaanderen nog steeds een nijpend tekort aan interculturele consulenten met palliatieve expertise. Bovendien wordt onze samenleving niet alleen gekenmerkt door een toenemende vergrijzing, maar zorgt ook de krimpende mantelzorg voor een groeiende vraag naar palliatieve ondersteuning. Uit onderzoek blijkt dat het reguliere aanbod onvoldoende is afgestemd op palliatieve patiënten met een migratieachtergrond en dat de drempel naar palliatieve zorg hoog blijft. Dit zowel voor de patiënten zelf als voor hun naasten. Daarom willen we met Samen In werk maken van een zorgaanbod dat beter aansluit bij de leefwereld van de palliatieve patiënten met een migratieachtergrond. Daartoe zullen we onze interculturele vaardigheden continu blijven aanscherpen en deze verder verspreiden binnen de zorgsector. Daarbij ligt de nadruk op effectieve communicatie tussen de patiënten, hun naasten en mantelzorgers enerzijds en professionelen uit de zorgsector anderzijds. Want een goede zorg begint bij goede communicatie.

Voor zorgverleners

  • Vakspecifieke vormingen en
    professioneel advies op maat
Meer info

Voor patiënten en hun naasten

  • Sensibiliseren en informeren
    over het bestaande zorgaanbod
Meer info

Wat kan jij doen?

De nood aan interculturele palliatieve zorg is hoog. Toch blijft het moeilijk om mensen met een migratieachtergrond op een correcte manier te ondersteunen richting hun levenseinde. Maar daar kan jij verandering in brengen. Haal meer uit jouw leven en help dat van een ander te verbeteren.

Word vrijwilliger

Heb je nog vragen?

Onze helpdesk staat altijd voor je klaar!

Contacteer ons