Vorming

Vakspecifieke vormingen

Door interculturele vormingen aan te bieden, willen we het zorgaanbod beter afstemmen op het taal- en opleidingsniveau, de gezondheidsvaardigheden en de culturele en levensbeschouwelijke achtergrond van de patiënt en zijn naasten. Daarbij geven we je de keuze uit verschillende opleidingsvormen.

E-learning

E-learning is de ideale opleidingsvorm voor wie op eigen initiatief kennis wil vergaren over een specifiek onderwerp. Het grote voordeel van deze online trainingen is dat je ze kan volgen wanneer het jou best uitkomt, zonder dat je ze weken of maanden op voorhand moet plannen. Op het e-learningplatform van ‘Ziedet?’ vind je zes verschillende modules m.b.t. culturele diversiteit in de zorg- en welzijnssector.

Start nu

B-learning

Naast de e-learning ontwikkelden we ook b-learning oftewel blended learning. De b-learning bestaat uit zes modules waarin we dieper ingaan op de specifieke onderdelen uit de e-learning. Deze workshops worden steeds begeleid door onze trainers of consulenten. Zij hebben namelijk ruime ervaring in de palliatieve ondersteuning van mensen met een migratieachtergrond. Doordat ze ook zelf werkzaam zijn in een palliatieve setting, kunnen zij bovendien complexe praktijksituaties aanbrengen en zorgverleners de juiste verdieping aanbieden. Het vormingsmateriaal, dat onder meer bestaat uit een PowerPointpresentatie en programma, werd specifiek ontwikkeld voor gebruik in groepsverband. Idealiter bestaat zo’n groep uit tien tot vijftien deelnemers.

Heb je nog vragen over de specifieke inhoud of werkwijze of zou je graag meteen offerte ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact op!

Contacteer ons

Leertraject

Professionelen die inclusieve palliatieve zorg willen inbedden in hun zorgtraject of -instelling, kunnen het leertraject ‘Palliatieve ondersteuning bij mensen met een migratieachtergrond’ volgen. Dit leertraject omvat drie bijeenkomsten van in totaal 11 uur, waarbij dieper wordt ingegaan op onder andere (o.a) volgende thema’s:

  • Communicatie bij inclusieve palliatieve zorg;
  • Rituelen rond sterven in verschillende religies;
  • Beleving van levensbedreigende ziekte en sterven bij moslims;
  • Pijnbestrijding en palliatieve sedatie bij moslims;
  • Vroegtijdige zorgplanning bij mensen met een migratieachtergrond.

Een half jaar na deze drie bijeenkomsten volgt een vierde sessie ter opfrissing van de besproken topics. Op die manier willen we alle mogelijke vormen van miscommunicatie vermijden en garanderen dat elke patiënt de juiste ondersteuning krijgt.

Het leertraject geeft je handvaten voor een aangename en effectieve patiëntenondersteuning in een interculturele behandelrelatie. Met een cultuursensitieve houding en passende interculturele communicatie draag jij als zorgverlener bij tot een betere relatie met jouw patiënt, wat op zijn beurt leidt tot een verhoogde patiënttevredenheid. Daarnaast komt dit ook de zorguitkomsten ten goede. Denk maar een de verhoging van de patiëntveiligheid, therapietrouw en het terugbrengen van de zorgkosten.

Benieuwd naar waar en wanneer je kan deelnemen aan het leertraject?

Contacteer ons

Thematische trainingen

Naast het alomvattende leertraject worden de verschillende thematische trainingen ook afzonderlijk aangeboden. Daarbij kan je zelf aangeven welk(e) onderwerp(en) je wenst aan te snijden, binnen welk tijdsbestek en aan welke doelgroep de vorming gegeven wordt. Tijdens deze eendaagse training leer je op basis van je eigen casussen en in overleg met de andere deelnemers een cultuursensitieve houding te ontwikkelen vanuit de interculturele communicatie. Je verruimt je inzicht in en kennis over zorg en ondersteuning rondom het levenseinde bij mensen met een migratieachtergrond. Na de sessie ga je naar huis met concrete tips & tricks die rechtstreeks van toepassing zijn op jouw werkcontext.

Vraag offerte aan