Voor patiënten

Inclusieve palliatieve zorg: wat is het en waar moet je zijn?

Er is niets zo onthutsend als de diagnose van een levensbedreigende ziekte. Zo’n nieuws roept automatisch heel wat vragen op. Hoeveel tijd is je nog gegund en hoe kan je die zo comfortabel mogelijk doorbrengen? Hoe zie jij jouw levenseinde en wie kan je daarin begeleiden? Samen In biedt jou en je naasten de nodige ondersteuning op cultuursensitief, psychosociaal en spiritueel vlak. Zo organiseren we bijvoorbeeld een aantal thematische infosessies die je alvast kunnen helpen bij jouw situatie.

Hoe ga je om met een levensbedreigende ziekte?

Wat als je te horen krijgt dat de kans op genezing klein of zelfs onbestaande is? In deze workshop gaan we samen op zoek naar methodes die palliatieve patiënten en mantelzorgers kunnen helpen bij de verwerking van dit schokkende nieuws.

Welke diensten en voorzieningen bestaan er?

Wat houdt palliatieve zorg precies in en welke mogelijkheden bestaan er? Tijdens deze workshop bespreken we de diensten en voorzieningen die patiënten, hun naasten en mantelzorgers ondersteunen.

Palliatieve zorg en vroegtijdige zorgplanning

Wat is vroegtijdige zorgplanning en waarin schuilt het verschil tussen comfortzorg, palliatieve pijnbestrijding en palliatieve sedatie? In deze workshop gaan we dieper in op de spirituele ondersteuning en stervensbegeleiding.

Wat na een overlijden?

Tijdens deze workshop helpen we de nabestaanden doorheen de verschillende stadia van rouw. We laten ruimte voor hun verhaal en reiken hen de nodige handvaten aan om het verlies een plaats te geven.

Steeds tot uw dienst

Uiteraard kan je ook altijd bij ons terecht met jouw bezorgdheden, vragen of bedenkingen. Of je nu zelf een patiënt bent of kent, of ondersteuning biedt als mantelzorger. Iedereen heeft recht op een waardig levenseinde en wij doen er dan ook alles aan om je daarbij te helpen.

Contacteer ons

Nood aan een luisterend oor?

Raadpleeg onze helpdesk